Szkolenie mile2 – Cyberprotection

Coraz częściej właściciele korporacji kierują, zatrudnione u siebie osoby na szkolenia Mile2. Założeniem tych kursów jest zaznajomienie uczestników z zagadnieniem bezpieczeństwa danych. Jest to kluczowy element każdego biura. Szkolenia Mile2 obejmują tematykę m.in.:

  • testów penetracyjnych
  • analizy bezpieczeństwa sieci
  • wykonywania audytów na poziomie przerastającym podstawową znajomość bezpieczeństwa
  • informatyki śledczej
  • pewności webowych aplikacji

Na czym polegają szkolenia Mile2?

Mile2 posiada nowatorski program certyfikacji specjalistów cyber bezpieczeństwa dla takich organizacji jak NFE (Certified Network Forensics Examiner). W ostatnim czasie najbardziej znanym szkoleniem Mile2, z jakiej korzystają pentesterzy jest CEH (Certfied Ethical Hacker). Kurs przeznaczony jest dla administratorów serwisów. W odróżnieniu od CEH, szkolenie Mile2 – C)PTE, pozwala na opanowanie metodyki, stosowanej podczas przeprowadzania testów penetracyjnych oraz redagować profesjonalny techniczny raport, którym powinien kończyć się każdorazowo taki test.