Sterowniki PLC – Multiprojekt

Sterowniki PLC pozwalają na dokładne sterowanie pracą urządzeń fabrycznych. Korzystając z nich można usprawnić działanie każdej fabryki, a możliwość pisania algorytmów pozwala bez problemów dopasować do bieżących potrzeb.

Sterowniki PLC – jak pracują?

Parametrem, który wyróżnia je na tle zwykłych kontrolerów jest fakt, iż pracują one cyklicznie. Kontroler PLC wypełnia kolejno wszystkie instrukcje zawarte w kodzie, zaś gdy ten się skończy, ponawia określony proces, sprawdza stany wejść oraz eksportuje je do wskazanego pliku, a następnie rozpoczyna wykonywanie algorytmu jeszcze raz. Języki, w jakich pisane są programy sterujące pracą sterowników dostarczane są zwykle przez ich producentów.

Dzieje sterowników PLC

Pierwsze sterowniki PLC pojawiły się pod koniec lat 60 dwudziestego stulecia. Najpierw wykorzystywane były przez przedsiębiorstwa ze Stanów Zjednoczonych i zachodnich Niemiec, jednak już po kilku latach zaczęły być stosowane także za Żelazną Kurtyną. Pierwsze tego rodzaju kontrolery pojawiły się w Polsce w 1975, a ich oficjalna produkcja zaczęła się w drugiej połowie tej dekady.

Jak dzieli się sterowniki PLC?

Najczęściej stosowanym rodzajem kontrolerów PLC są kontrolery kompaktowe, umożliwiające pracę na jednym podzespole. Poza tym, produkuje się także kontrolery modułowe różnych wielkości oraz urządzenia rozproszone, w skład których wchodzą różne podzespoły sterowane główną jednostką.

Z jakich przyczyn opłaca się postawić na sterowniki PLC?

Sterowniki PLC, mimo stosunkowo dużych cen, umożliwiają zmniejszenie kosztów eksploatacji instalacji przemysłowych. Nie są duże, a znacząco zmniejszają ryzyko pojawienia się błędów.