Archiwizacja dokumentów

Archiwizacja dokumentów to proces, który polega na gromadzeniu pism w jednym miejscu, a także ich zabezpieczeniu przed wglądem osób nieupoważnionych. Na wstępie należy je pogrupować, według określonych kryteriów. Usprawnia to późniejsze poszukiwania. Duże znaczenie ma wybór kategorii i dopasowanie do nich wybranych dokumentów.

Kto powinien skorzystać z archiwizacji dokumentów?

Problem archiwizacji pojawia się często w korporacjach, gdzie stale dociera ogromna liczba pism. Dlatego to właśnie one są najczęstszymi klientami firm trudniących się archiwizacją dokumentów. Jest to jeden ze sposobów odciążenia biura i daje możliwość skupienia na konkretnym profilu swojej działalności.