Pomoc dydaktyczna

Jeszcze do niedawna, nauka w szkole opierała się tylko i wyłącznie na podręczniku oraz zeszycie. Z postępem techniki pojęto, że jest to rozwiązanie nie w pełni satysfakcjonujące. Wtedy to rozpoczęłą się era stosowania pomocy dydaktycznych. zajęcia lekcyjne stały się bardziej atrakcyjne. Dzięki wykorzystaniu pomocy dydaktycznych usatysfakcjonowani są uczniowie jak również nauczyciele. Przy ich użyciu wiedza jest lepiej przyswajana. Możliwość zaobserwowania czegoś na mapie daje o wiele lepsze rezultaty, niż sucha wiedza z podręcznika. Pomoce dydaktyczne powinny stanowić obowiązkowe wyposażenie każdej nowoczesnej szkoły.

Funkcje pomocy dydaktycznych

Pomoce dydaktyczne wspierają czynności nauczyciela i pomagają uczniom w lepszym zrozumieniu przekazywanych w ten sposób treści. Wpływają na szybsze i lepsze opanowanie umiejętności. Pomoce dydaktyczne pełnią wiele funkcji m.in.:

  • ułatwiają sprawdzenie stopnia opanowania danych wiadomości
  • dzięki wykorzystaniu pomocy dydaktycznych uczeń poznaje w sposób bezpośredni dany element rzeczywistości
  • wywołują pozytywny stosunek do omawianych treści, poprzez wzbudzenie zaciekawienia danym zagadnieniem
  • pomoce dydaktyczne kształtują wszelkie zdolności poznawcze, takie jak: spostrzegawczość
  • kształtują określone postawy u uczniów