Komu zlecić audyt efektywności energetycznej

Polskie firmy zobligowane są do wykonywania okresowych audytów efektywności energetycznej w swoich budynkach. Sprawdziliśmy jak wykonuje się taką ocenę i jakie firmy warto poprosić o profesjonalne doradztwo.

Audyt efektywności energetycznej – oceń poziom zużycia energii

Audyt efektywności energetycznej to bardzo ważny dokument, który pozwala zweryfikować stopień poboru energii elektrycznej oraz z dużą dokładnością określić stan techniczny danego budynku. Nasze prawo wymaga od przedsiębiorców przeprowadzania takich ocen raz na cztery lata. Dyrektywy zostały wprowadzone do naszego kraju w 2016 roku z inicjatywy Unii Europejskiej. W opracowaniu znajdziemy dane o kondycji technicznej instalacji oraz wykaz procedur mogących zoptymalizować gorsze wyniki. Dokument zawiera informacje dotyczące możliwości oszczędzenia energii elektrycznej. Jakie podmioty muszą liczyć się z koniecznością wykonania audytu? Obowiązek ten nie obejmuje tylko jednoosobowych działalności gospodarczych oraz małych i średnich firm.

Audyt efektywności energetycznej – określ elementy przynoszące straty

Jak poddaje się ocenie efektywność energetyczną przedsiębiorstwa? Najpierw ustala się elementy przynoszące największe straty. Trzeba zaznaczyć, że analizowane są nie tylko firmowe obiekty, ale również instalacje przemysłowe oraz zapotrzebowanie energetyczne związane z transportem. Według odpowiedniej ustawy, do podniesienia efektywności energetycznej przyczyniają się następujące procedury – izolacja budynków, wyeliminowanie strat związanych z poborem energii biernej i strat w sieciach ciepłowniczych, a także wymiana oświetlenia. Dzięki takim zabiegom można uzyskać spore oszczędności. Audyt może wykonać tylko doświadczony podmiot zewnętrzny. Audytor nie może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działalność ocenianej firmy.