Jakie firmy wykonują badania EMC?

Zgodnie z przepisami UE, urządzenia elektroniczne muszą spełniać konkretne normy dotyczące środowiska elektromagnetycznego. Ma to przede wszystkim zapewnić ich nieprzerwane funkcjonowanie. Na czym polegają testy EMC elektromagnetycznej? Czy firmy zewnętrzne pomagają uzyskać niezbędne akredytacje?

Badania EMC – sprawdź standardy związane z bezpieczeństwem

Testy EMC pomagają sprawdzić czy dane urządzenie nie będzie generowało zakłóceń innych urządzeń elektronicznych. Przypomnijmy, że zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej sprzęty muszą być ze sobą kompatybilne pod względem elektromagnetycznym. Obowiązująca dyrektywa EMC określa, że urządzenia sprzedawane na terenie Unii Europejskiej muszą spełniać przepisy dotyczące zakłóceń. To sprawiło, że rozwinęły się specjalistyczne firmy, których polem działania są badania kompatybilności energetycznej. Świadczą one niezwykle bogaty zakres usług – od merytorycznego doradztwa, aż po szkolenia pracowników.

Badania EMC – profesjonalne szkolenia dla pracowników

Zewnętrzne przedsiębiorstwa weryfikują schematy w zakresie kompatybilności energetycznej – to ich podstawowa funkcja. Kluczowym zagadnieniem jest również pomoc w wyborze odpowiedniego sprzętu. Kolejną funkcją, którą pełnią zewnętrzne przedsiębiorstwa, jest wsparcie w procesie akredytacji. Realizują one także kompleksowe szkolenia dla kadr – załoga musi być znakomicie wyszkolona oraz rozumieć obowiązujące normy. To sprawia, że laboratorium EMC może wypełniać swoją funkcję – przeprowadzać szczegółowe badania. Dzięki fachowemu kursowi rezultaty testów są powtarzalne.