Gdzie wykonać badania operatorów?

Więcej o badaniach operatorów Bielsko na www.badaniabielsko.pl

Do pracy w różnego typu zawodach niezbędne są właściwe uwarunkowania psychiczne. By sprawdzić, czy badany je posiada, wykonuje się specjalistyczne badania. By je przeprowadzić, należy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w dużej mierze wpływa rodzaj profesji, w jakiej zamierza pracować badany. Inne testy wykonywane są wobec prawników, odmienne zaś dla operatorów wózków widłowych czy suwnic. Jak łatwo się domyślić, te drugie badania okazują się zlecane dużo częściej. Warto zatem napisać kilka zdań na temat tego, jak one wygląda, jakie przepisy regulują ich charakter oraz jakie predyspozycje są w ich czasie najważniejsze.

Badania operatorów – o czym powinniśmy pamiętać?

Częstotliwość oraz specyfikę badań operatorów wózków podnośnikowych oraz innych maszyn stosowanych w przemyśle reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być wykonywane co trzy albo cztery lata, z wyjątkiem badanych po 50 roku życia – ci mają obowiązek do wykonywania testów co dwa lata. Warto przy tym pamiętać, iż przebieg badań może zostać zmodyfikowany, jeżeli przeprowadzający je specjalista uzna, iż konieczne są inne testy lub poszczególne części są w konkretnym przypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające zwykle formę papierowego testu, a także test sprawdzający zdolności intelektualne. Następnie wykonywane są badania na refleks, opierające się zwykle na wciśnięciu właściwego guzika po zapaleniu lampki oraz przetestowaniu tego, czy badany jest w stanie odpowiednio szybko zahamować. Badania operatorów to również testy możliwości percepcji odległości oraz wzorku – te drugie najczęściej wykonywane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]