Badania psychologiczne kierowców, czyli psycholog w służbie kierowców

Więcej szczegółów o badaniach kierowców Bielsko na www.testybielsko.pl

Badania psychologiczne mają bardzo szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale też poznania cech psychologicznych jednostki, które niezbędne są do wykonywania konkretnych prac. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – co się na nie składa?

Ci, którzy zobowiązani są wykonać badania psychotechniczne, w wielu wypadkach mocno się ich obawiają. Tymczasem okazuje się, że naprawdę nie należy się bać. Komplet badań składa się z testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych oraz testów aparaturowych, które pozwalają określić między innymi szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za cel ocenić zdolności umysłowe jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe oceniają cechy charakteru. Określają między innymi ekstra- oraz introwersję, psychotyzm i neurotyzm. W przypadku testów aparaturowych specjalista sięga po stereometr, wirometr, aparat krzyżowy, miernik czasu reakcji oraz ciemnię. Testy nie wymagają żadnego uprzedniego przygotowania. Osoby, które muszą nosić okulary, powinny jedynie pamiętać, by wziąć je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto musi się im poddać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C+E, C, D1+E, D1, D i D+E. Przejść muszą je też osoby, które chciałyby wykonywać zawód instruktora bądź egzaminatora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów kierowców taksówek i na operatorów wózków widłowych. Trzeba dodać, że poddać muszą się im także ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy jako konsekwencję prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Ważność takich badań jest różna i zależna od kategorii osób, które się im poddają. I tak na przykład w przypadku kierowców zamierzających odzyskać prawo jazdy po stracie dokumentu za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Trzeba poddać się im wyłącznie raz.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]