Analizy biznesowe

Analityka biznesowa

Analityka biznesowa jest działaniem używanym do podniesienia wyników finansowanych organizacji. Pozwala na przetwarzanie informacji w użyteczną wiedzę służącą do tworzenia. Korzysta się w tym celu z wiedzy fachowej, narzędzi i oprogramowania. Umożliwia to między innymi rozplanowywanie, budżetowanie czy przewidywanie szans i niebezpieczeństw. Firma korzystająca z narzędzi analityki biznesowej ma szansę na znacznie wyższy zwrot z inwestycji i większą efektywność w działaniu.

Profesjonalna analiza biznesowa

Rozwiązania analityczne powinny być skuteczne, wygodne dla użytkowników i kompletne. Wśród funkcji jej narzędzi powinny się znaleźć analizy on-line, planowanie, analizy statyczne, optymalizacja rentowności czy sprawozdawczość finansowa. Ważna jest także możliwość zarządzania treścią i risk managementu. Istotą efektywności systemu jest dostęp do niego ze wszystkich poziomów firmy dla zachowania jednolitości danych, usprawnienia współpracy czy delegowania zadań. Powinien też umożliwiać samodzielną obsługę przez pracowników, bez konieczności sięgania stale po pomoc doradców. Służy to kreatywności członków zespołu i poszukiwaniu nowych sposobów działania. Dostawca narzędzi analizy biznesowej powinien także zadbać o system wewnętrznych zabezpieczeń.

Elastyczna analiza biznesowa

Prawidłowo zaprojektowany system analizy biznesowej cechuje się dostosowaniem do skali przedsiębiorstwa. Taka elastyczność i skalowalność umożliwia stale nadążać za potrzebami przedsiębiorstwa i jego zespołu . Istotna jest jednakowo spójność ze wszystkimi ewentualnymi źródłami danych, niezależnie od środowiska, w jakim są tworzone. Tak zaprojektowany system analityki biznesowej jest w stanie w znaczący sposób wpłynąć na kondycję przedsiębiorstwa.