Europejska Dyrektywa EMC

Dyrektywy związane z kompatybilnością elektromagnetyczną mają na celu zunifikowanie przepisów dotyczących urządzeń elektronicznych we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jakie regulacje obowiązują w tym momencie i jakich kwestii dotyczą?

Dyrektywa EMC – adaptacja rozporządzeń UE do rodzimego stanu prawnego

Dyrektywa EMC ma zapewnić sprawne funkcjonowanie urządzeń elektrycznych, których codziennie przybywa w naszym środowisku. W tym momencie w Polsce stosowane są przepisy, które weszły w życie 20 kwietnia 2016 roku. Nowa dyrektywa zastąpiła poprzednie regulacje, których celem było przystosowanie unijnych norm do polskiego ustawodawstwa. Jak możemy dowiedzieć się z obecnej dyrektywy EMC, opisuje ona między innymi obowiązki producentów i dystrybutorów oraz precyzuje jaki sprzęt podlega nowym przepisom. Rozporządzenie EMC nie ma zastosowania do urządzeń radiowych stosowanych przez radioamatorów, części wyposażenia lotniczego, jak również tych, które nie są zdolne do wytwarzania zakłócających emisji elektromagnetycznych.

Dyrektywa EMC – ogólny opis aparatury i schematy podzespołów

Urządzenia elektroniczne nie mogą zakłócać funkcjonowania innych sprzętów – to właśnie opisuje dyrektywa EMC obowiązująca na terenie UE. Dzięki nowym normom producenci oraz przedsiębiorstwa importujące sprzęt dowiadują się w jaki sposób oznaczać aparaturę wprowadzaną do obrotu. Obligatoryjne jest np. podanie zarejestrowanej nazwy handlowej, numeru partii, typu oraz instrukcji obsługi w języku konsumentów. Niezwykle ważne jest również stworzenie dokumentacji technicznej, która zawiera ogólny opis aparatury, opisy działania aparatury, schematy obwodów i sprawozdania z badań. Do tego importerzy mają obowiązek usunięcia ze sprzedaży aparatury niezgodnej z założeniami unijnych przepisów.