Jaką żywność uznaje się za ekologiczną?

Zajrzyj tu po więcej informacji o przetworach ekologicznych.

Od szybkiego rozkwitu branży spożywczej, który rozpoczął się w zeszłym stuleciu, artykuły spożywane przez nas codziennie zaczęto coraz częściej nasycać różnymi substancjami wydłużającymi ich świeżość. Ale wraz z poszerzającą się wiedzą konsumentów odnośnie tego, co spożywają i jak może to wpływać na ich samopoczucie, ostatnimi czasy coraz częściej poszukują oni artykułów wyprodukowanych z żywności ekologicznej.

Żywność eko – rośliny hodowane z zachowaniem kluczowych norm rolnictwa ekologicznego

Aby jakiś wyrób oferowany w Polsce mógł zwać się „eko”, musi spełnić wiele wytycznych. Żywność eko oraz przetwory z niej wytwarzane muszą pozyskać odpowiednie certyfikaty przyznawane przez autoryzowane do tego instytuty. Najważniejszą jednak właściwością spożywczych wyrobów eko jest to, że użyte do ich przygotowania owoce i warzywa uprawiano z zachowaniem głównych obostrzeń rolnictwa ekologicznego. To oznacza, iż rolnicy nie wykorzystywali syntetycznych nawozów ani środków zabezpieczenia roślin mogących negatywnie oddziaływać nie tylko na samopoczucie ludzi, lecz które także są zagrożeniem dla ekosystemu. Niektóre bowiem nawozy zanieczyszczają wody powierzchniowe lub wywołują zakwaszenie gleby, a natryski upraw syntetycznymi pestycydami często powodują np. śmierć pożytecznych organizmów. Natomiast na skutek ekologicznej uprawy owoce oraz warzywa cechują się wielokrotnie niższą zawartością metali ciężkich, azotynów i azotanów, a to znaczy, iż mniej tych związków przedostanie się do ustroju ich konsumentów.

Co musi być umieszczone na etykiecie zdrowej żywności

Żywność eko podlega stałemu nadzorowi na każdym etapie produkcji, w tym także w trakcie przechowywania i przewozu. Co kluczowe, jeżeli produkt spełnia kryteria, jego producent prócz standardowych informacji m.in. o możliwych alergenach, temperaturze przechowywania, terminie trwałości i wadze netto, kraju pochodzenia ingredientów, musi dodatkowo koniecznie wskazać numer ID organu kontrolnego dany artykuł i zamieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, którym jest liść ułożony z białych gwiazd. Szukając żywności ekologicznej należy więc czytać uważnie etykiety produktów, a kupując je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy zamieścił on na stronie sklepu informację o posiadanych certyfikatach.

Nasza siedziba:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]