Centrale telefoniczne – Unitel

Liderami na rynku centralek telefonicznych są Platan, Slican i Panasonic, które mają duże doświadczenie w produkowaniu centrali telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centralki telefoniczne – gdzie będą przydatne?

Centrala telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrale telefoniczne pozwalają zaoszczędzić czas osobom dzwoniącym, uprościć funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz w wielkim stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Wszystkie centrale telefoniczne umożliwiają przekazywanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz firmy bez żadnych kosztów (w sieci centrali) oraz dyskryminację połączeń wychodzących polegających na wyłączeniu wyjść na połączenia miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centralka zezwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wewnętrznego numeru dozwolonego, który zezwala na rozmowy zewnętrzne. Posiada również taryfikację połączeń, które są zapisywane w pamięci centrali dzięki czemu istnieje możliwość kontroli takich parametrów jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, przybliżony koszt oraz godzina rozmowy.