Biuletyn firmowy

www.pracowniaregister.pl/custom-publishing-czasopisma-firmowe-i-gazety-firmowe-pod-klucz/

Pozytywny obraz firmy w oczach jej pracowników ma niezwykle istotne znaczenie dla jej prawidłowego działania. Tworzenie dobrych relacji na linii pracodawca-zatrudnieni skutkuje wzrostem ich lojalności wobec organizacji. Wewnętrzny PR, którego zamiarem jest prowadzenie spójnej i wiarygodnej polityki informacyjnej wobec pracujących, może korzystać z różnorodnych narzędzi. Należy do nich biuletyn firmowy.

Co to jest biuletyn firmowy

Biuletyn firmowy to czasopismo kierowane do osób pracujących w danej organizacji. To skuteczne narzędzie do tworzenia więzi między zatrudnionymi a firmą. Jest to też skuteczny sposób na poprawienie efektywności wewnętrznego PR. Biuletyny firmowe dają szansę organizacji na cementowanie społeczności zatrudnionych, wzmacniają ich poczucie uczestnictwa w funkcjonowaniu firmy oraz z powodzeniem informują.

Prawidłowo zaprojektowany biuletyn firmowy

Prawidłowo skonstruowany biuletyn firmowy jest bezcennym narzędziem w rękach fachowców od wewnętrznego PR. Istotne jest, by zawierał profesjonalnie zredagowane treści oraz wyglądał równie dobrze, jak dostępne na rynku prasowym czasopisma. Buduje to pozytywny wizerunek organizacji i pozwala prowadzić politykę informacyjną w atrakcyjny sposób. Biuletyn firmowy powinien być przyjemny w czytaniu i oglądaniu, dzięki czemu może on być interesujący także dla rodzin pracowników i ich pozostałego otoczenia. Tworzy to dobrą atmosferę wokół organizacji, która może zaprocentować wzrostem zaufania i motywacji pracowników.

Nasza siedziba:
Pracownia Register
ul. Murarska 3c lok. 8
31-311 Kraków

Tel.: +48 12 265 85 50
Mob.: +48 503 342 656
E-mail: [email protected]