Usługa mass collect – co to jest?

Mass collect. Uzyskaj więcej informacji na flobo.io/mass-collect/.

Mass collect jest usługą, która pozwala na błyskawiczną weryfikację wpłat. Przybliżamy pokrótce, jak funkcjonuje mass collect i jak upraszcza pracę małym i dużym przedsiębiorstwom.

Mass collect – gdzie sprawdzi się to rozwiązanie?

Działanie mass collect jest de facto stosunkowo proste. Polega na przydzieleniu każdemu klientowi unikalnego numeru rachunku, który staje się zarazem jego identyfikatorem. Takie działanie zdaje egzamin wszędzie tam, gdzie cyklicznie obsługiwana jest ogromna ilość kontrahentów, czyli np. w szkołach prywatnych, w firmach dostarczających usługi telekomunikacyjne oraz wszystkich działalnościach, gdzie wprowadzony jest system abonencki (m.in. w siłowniach). Należności wpływające w usłudze mass collect trafiają na wskazany firmowy rachunek bankowy, jednak uprzednie przypisanie kontrahentom unikalnych numerów rachunków pozwala na ich efektywniejszą identyfikację, niezależnie o tego, jaką metodą wykonali oni przelew (przelew pocztowy, tradycyjny przelew lub przelew z karty). Korzystanie z mass collect przekłada się także na szybsze księgowanie należności aniżeli podczas księgowania manualnego, a przy tym na wyeliminowanie ewentualnych pomyłek nierzadko przytrafiających w trakcie tej czynności.

Mass collect także dla przedsiębiorstw obsługujących mniej niż sto faktur

Chociaż usługa mass collect nie jest obecnie dostępna w większości banków (mają ją m.in. mBank i PM Bank) warto rozważyć jej wdrożenie w przedsiębiorstwie, nawet takim, które miesięcznie obsługuje około stu faktur. Stosowanie mass collect łączy się wszak z kilkoma korzyściami, takimi jak oszczędność czasu pracowników, możliwość powiązania z platformą finansowo–księgową (a zatem łatwiejsze śledzenie spływu opłat) czy połączenie z aplikacjami Finance Automation. Taką autorską aplikacją przeznaczoną do automatycznej obsługi należności jest Flobo. Umożliwia ona nie tylko integrację z usługą mass collect banku, ale posiada również funkcję przesyłania notyfikacji o zbliżających się płatnościach oraz windykacji, co po jakimś czasie owocuje wzrostem terminowości u klientów otrzymujących faktury.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]