Rozliczenie VAT metodą kasową – na czym to polega i kto może skorzystać?

Pokaźna porcja informacji o metodzie kasowej. Przeczytaj koniecznie!

Osoby prowadzące działalność gospodarczą z reguły rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się z chwilą wystawienia faktury za wykonanie usług lub sprzedaż towaru. W takim wypadku fiskus nie zważa na to czy opłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie prędzej niż po otrzymaniu opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – dla kogo?

Brak wniesienia opłat w terminie nie jest rzadkością. Właściciele firm często znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszeni wielokrotnie monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za dostarczone produkty lub wykonane usługi. Jeżeli to zdarza się cyklicznie, nawet świetnie prosperująca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić przysługujących podatków w odpowiednim terminie i finalnie dostać od urzędu skarbowego bolesną grzywnę. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył łącznie z podatkiem 2 milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania opłaty od kontrahenta. Z uwagi na wskazany przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość krajowych właścicieli firm, jednakże powinni oni pamiętać, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa także w drugą stronę. Gdy zatem sami mają problem z dotrzymaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą stosownej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy składając druk VAT-R. Konieczne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obligatoryjne umieszczenie na każdej wystawionej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga skrupulatnego monitorowania wpływu opłat

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odwodzą niewielkie przedsiębiorstwa od rozliczania podatku od towarów i usług metodą kasową. Zwykle powodem tego jest problem z ciągłym monitorowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga przecież dokładnego ich śledzenia, żeby nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wystawiają co miesiąc kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Tymczasem już przy kilkuset fakturach monitoring należności wpływających na konto firmowe może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia minimalizację niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu oraz lepsze gospodarowanie czasem, jest użycie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]