Kontrahent nie zapłacił w terminie? Rozważ wysłanie noty księgowej na 40 euro!

Więcej na temat not księgowych 40 euro na flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/.

Osoby prowadzące przedsiębiorstwo wcześniej czy później zazwyczaj mają do czynienia z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w przypadku wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 70 lub 100 euro.

Kiedy należy wystawiać kontrahentowi noty księgowe na 40 – lub więcej – euro?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednak nie przekraczającym 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 roku może natomiast wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś gdy wysokość nieopłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Wypada wspomnieć, iż taką notę można przekazać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu opóźnienia w płatności, co więcej bez wymogu uprzedniego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Wypada jednakże rozważyć czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie naruszy utrzymywanych częstokroć przez wiele lat dobrych stosunków biznesowych. Wszak zwłoka w przelaniu należności może być kwestią niespodziewanego przeoczenia albo przejściowych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego intencjonalnym zabiegiem. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro – gdzie znaleźć?

Kiedy przedsiębiorca pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak poprawnie należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie zawarto w przytoczonym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się na podstawie średniego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Przedsiębiorców zapraszamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie przez Flobo – autorskie narzędzie automatyzujące obsługę należności w firmach, które posiada też skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]