Cechy i zastosowanie faktury proforma

Potrzebujesz więcej wskazówek dotyczących tego, czy faktura proforma jest wiążąca? Zajrzyj na https://ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Każdy kto prowadzi swoją firmę, ale także i większość osób dokonujących zakupów w sieci, miał styczność przynajmniej raz z fakturą proforma. Nie każdy jednakże wie, czym tak naprawdę jest ten dokument i co go odróżnia od tradycyjnej faktury.

Faktura proforma nie jest potwierdzeniem zrealizowania usługi

Po łacinie pro forma oznacza „dla pozoru”, wobec tego nierzadko można spotkać się z tłumaczeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, faktura tego typu nie jest dowodem księgowym, a więc nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej lub w księdze przychodów i rozchodów. Wypada natomiast zostawić ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna być traktowana wobec tego jako dowód handlowy, który rodzajem zapowiedzi jakiejś oferty. Nie stanowi dowodu wykonania usługi czy kupna towaru, a więc w myśl przepisów ustawy o VAT nie powoduje następstw w zakresie podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, ponieważ tyczy się usługi czy też sprzedaży, która jeszcze nie została wykonana, tym samym warunki transakcji w niej przedstawione mogą wciąż być zmienione.

Jak wygląda i kiedy nie wolno wydać faktury proforma?

Faktura proforma przypomina z wyglądu i zawiera analogiczne elementy co faktura VAT, m.in.:

  • dane kontrahentów,
  • miejsce oraz datę jej wystawienia,
  • nazwę towarów lub usług, będących przedmiotem transakcji (wespół z określeniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno pojedynczych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana także słownie,
  • stawka i naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o wysokości uwzględnionych rabatów,
  • określenie prognozowanego terminu doręczenia towaru lub wykonania usługi,
  • wskazanie terminu zapłaty.

Taką fakturę trzeba oznakować wyraźnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, aby nie było żadnych problemów z odróżnieniem tego dokumentu od właściwej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe. Powinno się też mieć na uwadze, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności wystawienia klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie przygotowuje się w momencie, gdy kontrahent wpłaci już zaliczkę albo wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji.