W jakich sytuacjach może przydać się pomoc adwokata?

Zadaniem adwokata jest reprezentowanie swoich klientów przed urzędami i sądami, zapewnianie porad mających charakter prawny oraz sporządzanie stanowisk prawnych. Spektrum spraw, których mogą podejmować się adwokaci jest bardzo szerokie. Znacznej części z czytelników adwokaci kojarzą się głównie z procesami karnymi. Ale znaczna ich liczba podejmuje się również spraw o charakterze administracyjnym czy rodzinnych.

Jakiego rodzaju pomocy prawnej może udzielić nam adwokat?

Osoby fizyczne najczęściej proszą o poradę tego specjalisty, kiedy potrzebują pomocy z zakresu prawa cywilnego, karnego lub rodzinnego. Adwokat może nas na przykład reprezentować, kiedy zdecydujemy się wziąć rozwód. Równie szeroki jest zakres pomocy, której adwokaci mogą udzielać osobom prawnym. W tym wypadku mogą wystąpić one o pomoc w wyjaśnieniu kwestii , które związane są z prawem gospodarczym, finansowym, ale również cywilnym. Zależnie od tego, jakiego rodzaju pomocy wymaga osoba prawna, adwokat jest w stanie przygotować dla firmy opinię prawną lub ekspertyzę, w pełni profesjonalny projekt umowy czy też przygotować pisma procesowe. Te ostatnie są sporządzane też na potrzeby osób fizycznych.

Co adwokat jest w stanie zrobić dla firm?

Jak już wiemy, o poradę do adwokata mogą zwrócić się nie tylko osoby prywatne, ale również najróżniejszej wielkości spółki i firmy. Na ich zlecenie adwokat przygotowuje dokumentację odnoszącą się do działalności firmy bądź spółki. Przepisy prawne, w tym także prawo podatkowe, zmieniane jest dość często i wyłącznie adwokat może stale je śledzić, a więc właściwie je interpretować. W każdej sprawie, czy skarbowej, czy karnej możemy być reprezentowani przez specjalistę tego rodzaju. Adwokat być naszym pełnomocnikiem zarówno w sądzie, jak i w urzędzie.