Reprezentacja w sprawach o rozwód – Kancelaria prawna Szczepańska Chwała

Kancelaria prawna Szczepańska Chwała z Krakowa oferuje usługi w zakresie prawa rodzinnego. Jest to sfera prawa, która reguluje takie kwestie, jak sprawy majątkowe i stosunki powstałe w wyniku zawarcia małżeństwa między małżonkami, a także pomiędzy rodzicami i ich dziećmi. Kancelaria Szczepańska Chwała, w zgodzie z zapisami Kodeksu cywilnego i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, służy pomocą w obszarze doradztwa i konsultacji, jak również występuje w imieniu klientów w sprawach przedsądowych i sądowych.

Kancelaria prawna Kraków – prawo rodzinne

Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy usługi w dziedzinie prawa rodzinnego, m.in.:
– reprezentowanie klienta w postępowaniu rozwodowym,
– prowadzenie spraw rozwodowych lub o separację,
– reprezentowanie klienta podczas sprawy o przyznanie alimentów,
– sprawy o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa,
– konsultacje i pomoc w postępowaniach o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
– podział majątku małżonków,
– składanie wniosków o przysposobienie oraz reprezentowanie klienta w trakcie rozpraw.

Pozew o separację – doradztwo prawne w Krakowie

Dziedziną, wchodzącą w dział postępowań z zakresu prawa rodzinnego, są sprawy separacyjne i rozwodowe. W obrębie tej usługi krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała oferuje:
– wystąpienie z wnioskiem o wydanie odpisu wyroku rozwodowego,
– odwołanie się od wyroku sądu, wniesienie apelacji,
– reprezentowanie klienta w trakcie rozprawy,
– opracowanie i wniesienie pozwu rozwodowego,
– postępowanie odwoławcze w przedmiocie ustanowienia separacji,
– reprezentowanie klienta w trybie procesowym lub nieprocesowym,
– przygotowanie i wniesienie wniosku o separację.