Reklamacja, rękojmia – jakie mam prawa

Przepisy prawne istniejące w Polsce są modyfikowane z pożytkiem dla klientów, biorących udział w transakcjach sprzedażowych. W zeszłym roku weszła w życie nowela dyrektyw o ochronie konkurencji i konsumentów, która reguluje pozycję nabywców towarów i usług. Liczne nowelizacje uwarunkowane są powszechnymi problemami z reklamacjami, które wielokrotnie podawano do wiadomości organów ochrony konsumentów.

Kiedy kupujący ma prawo złożyć reklamację?

Zwróćmy uwagę na to, że reklamacja przysługuje nam nie tylko z tytułu gwarancji, ale także odpowiedzialności gwaranta. Możemy użyć prawa do wypowiedzenia transakcji w terminie do 2 tygodni, w sytuacji towarów kupowanych poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w formie elektronicznej). Kolejne nowelizacje prawa uściśliły terminy rozstrzygania reklamacji – usługodawca ma obowiązek dokonać tego w ciągu 1 miesiąca. Jeśli nie zdąży żądanie konsumenta będzie rozpatrzone pozytywnie. Reklamacja może być przekazana w formie korespondencyjnej, jak również ustnej. Konsument musi zostać poinformowany o rozstrzygnięciu sprawy (fakultatywnie w formie pisemnej).

Konsumencie – nie daj się oszukać!

Problem z reklamacją zazwyczaj wynika z niezgodności towaru z opisem. Firmy wprowadzają nas w błąd, stawiając przy ladzie szyldy z obwieszczeniem „towar promocyjny nie podlega reklamacji”. Nie jest to zgodne z regulującym nasze życie prawem. Ponadto żeby wystąpić o reklamację wcale nie trzeba mieć paragonu. Transakcję możemy udokumentować np. poprzez pokazanie korespondencji e-mail z usługodawcą. Klient jest upoważniony żeby zakwestionować fizyczne wady artykułu w ciągu 24 miesięcy od jego zakupu. Statystycznemu Polakowi zagadnienia związane z reklamacją i rękojmią mogą jawić się jako bardzo skomplikowane. Na szczęście na polskim rynku rozwija się sporo ośrodków doradczych, które oferują porady prawne przez internet lun na telefon, w szczególności w dziedzinie sporów klientów z przedsiębiorcami. Z ich oferty mają pożytek klienci poszkodowani przez firmy.

Nasza siedziba:
Uważaj.pl sp. z o.o.
ul. Traktorowa 126
91-204 Łódź

Tel.: 22 490 88 99
E-mail: [email protected]