Kancelaria Szczepańska Chwała – doradztwo podatkowe przedsiębiorstw

Kancelaria Szczepańska Chwała to zespół specjalistów złożony z prawników, doradców podatkowych, aplikantów radcowskich oraz radców prawnych z Krakowa. Kancelaria jest wyspecjalizowana w prowadzeniu postępowań przed organami administracji publicznej, a także prowadzeniu spraw sądowych, pozasądowych. Działania Kancelarii, która została istnieje od 2010 r., są poparte wieloletnią praktyką, jak również bezustannym rozwojem i monitorowaniem modyfikacji orzecznictwa i przepisów. Klientami Kancelarii są zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i podmioty gospodarcze oraz osoby indywidualne.

Doradztwo podatkowe na terenie Krakowa

Kancelaria Szczepańska Chwała z Krakowa oferuje pomoc w zakresie doradztwa podatkowego. Najczęstsze postępowania w tej dziedzinie prawa to głównie:
– doradztwo w zakresie opodatkowania przychodów i dochodów,
– doradztwo w zakresie doboru najlepszej formy opodatkowania działalności gospodarczej,
– doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług (VAT),
– memoranda, opinie i analizy prawne,
– pełnomocnictwo w postępowaniach Urzędu Skarbowego oraz Celno-Skarbowego,
– przygotowanie i składanie skarg kasacyjnych od wyroków wydanych przez sąd drugiej instancji.

Konsultacje prawne Kraków

Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Szczepańska Chwała świadczy konsultacje i doradztwo w obrębie:
– prawa i postępowania cywilnego,
– prawa finansowego i podatkowego,
– prawa rodzinnego,
– prawa gospodarczego i spółek handlowych,
– prawa procesowego i administracyjnego,
– prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
– postępowania karno-skarbowego i karnego, jak również Kodeksu wykroczeń.