Kancelaria prawna w Rzeszowie

Rzeszowska Kancelaria TMH świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych i biznesowych. Zapewnia pełną obsługę prawną firm, w tym również start-upów, udziela porad w dziedzinie inwestycji kapitałowych, rejestracji spółek. Kancelaria świadczy także wszechstronną obsługę klientów indywidualnych – doradza w zakresie każdej dziedziny prawa, występuje w imieniu Klientów w sporach i wspiera podczas negocjacji, jak również pomaga uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne oraz odzyskać utracone środki pieniężne, zwłaszcza z tytułu umów ubezpieczenia z UFK.
W Kancelarii TMH pracują doświadczeni prawnicy. Kancelaria ma swoją siedzibę w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
– prawo cywilne,
– prawo własności intelektualnej,
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo pracy,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe,
– prawo podatkowe.
Reprezentuje również swoich Klientów w sprawach toczących się przed organami administracji publicznej, Trybunałem Konstytucyjnym, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.