Kancelaria prawna – odszkodowania za błędy lekarskie

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. dysponuje rozbudowanym działem dochodzenia odszkodowań. Główne kategorie spraw z jakimi przyszło się nam dotychczas mierzyć to przede wszystkim odszkodowania za szkodę będącą skutkiem czynów niedozwolonych, takich jak błędy medyczne i pobicie, odszkodowania za wypadki komunikacyjne lub chociażby za zagubiony bagaż czy nieudane wakacje. Przykłady tego typu spraw można bez problemu wymieniać, ale istotne jest to, że zawsze w przypadku powstania szkody jesteśmy przygotowani do zapewnienia pomocy prawnej.

Odszkodowania za błędy lekarskie i wypadki komunikacyjne

Codziennie podejmujemy się dochodzenia odszkodowań w przypadkach różnego rodzaju. Posiadamy doświadczenie w odszkodowaniach wynikłych z wypadków zarówno drogowych, jak i innych, jak np. upadek na śliskiej powierzchni. Nierzadko podejmujemy także sprawy wynikłe ze szkody powstałe podczas wyjazdów wakacyjnych, związanych m.in. z rozbieżnościami w wykupionej ofercie a rzeczywistymi warunkami panującymi w hotelu czy kiedy bezzasadnie nie wpuszczono nas do samolotu. O naszą pomoc zwracają się również osoby poszkodowane w związku z błędami medycznymi, takimi jak powikłania przy porodzie lub operacji, leczenie przez stomatologa wbrew zasadom sztuki lekarskiej czy przepisanie nieprawidłowych leków.

Rola kancelarii radcy prawnego w postępowaniu o odszkodowanie

W trakcie prowadzenia postępowań o odszkodowanie mierzymy się z traumatycznymi doświadczeniami naszych Klientów, takimi jak kalectwo spowodowane przez nieudolnego lekarza, pobicie czy wypadek samochodowy, w skutek którego bliska im osoba poniosła śmierć. Zawsze wiąże się to również z wieloletnią traumą, z jaką przychodzą do nas poszkodowani. Naszą powinnością jest ocena stanu faktycznego i na jego podstawie kalkulacja jakich kwot może dociekać nasz Klient. Brak jest w tej kwestii jednoznacznych wytycznych, jednak nasze doświadczenie umożliwia nam udzielenie Klientom informacji, która ułatwia im podjęcie decyzji co do dalszego toku sprawy.