Kancelaria doradcy podatkowego i zakres prac, jakich może się podjąć

Prawo podatkowe w naszym kraju trudno uznać za prosty czy przejrzysty. Polacy, ale również i bardzo dużo przedsiębiorstw ma trudności z odpowiednią interpretacją przepisów podatkowych. Zrozumienie tych przepisów bez fachowca nie zawsze jest możliwe, co więcej, może przyczynić się do przeróżnych problemów. Bez wątpienia wsparcie doradcy podatkowego pozwoli się ich ustrzec.

Jakiego rodzaju sprawy może prowadzić kancelaria doradcy podatkowego?

Adwokaci pracujący w kancelarii doradcy podatkowego, którzy doskonale znają się nie tylko na przepisach prawa podatkowego, a jednocześnie na kwestiach finansowych, mogą oferować usługi dla osób prywatnych oraz przedsiębiorstw. Każda osoba tak prywatna, jak i prawna, może zwrócić się do kancelarii doradztwa podatkowego o wydanie opinii lub poradę, która dotyczyć będzie ciążących na niej obowiązków związanych z płaceniem podatków. Pamiętać trzeba, że podatki mają obowiązek uiszczać wszyscy. Co roku osoby prywatne muszą złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz PIT, który jest potwierdzeniem uzyskanych przez nie w poprzednim roku dochodów. Z kolei na osobach mających charakter prawny ciąży powinność opłacania podatku CIT. Kolejnym podatkiem, który istnieje w Polsce jest podatek od usług i towarów, który nazywamy w skrócie podatkiem VAT.

Czego może podjąć się kancelaria doradcy podatkowego?

Kancelarii doradztwa podatkowego nie tylko objaśni podatnikom niejasności przepisów prawa podatkowego. Na zlecenie klientów może również przygotować deklarację podatkową. Doradca podatkowy może występować w imieniu swoich klientów przed organami podatkowymi i organami, które mogą dokonywać kontroli skarbowej, jeżeli w stosunku do klientów wszczęto postępowanie przed tymi instytucjami. Kancelarii doradztwa podatkowego przysługuje mu prawo do składania odwołań od wydanych decyzji. Na życzenie klientów może również występować w ich imieniu przed sądami administracyjnymi bądź nadzorować prowadzenie ksiąg podatkowych.