Doradca fiskalny pomoże przy kontroli podatkowej

Kontrola podatkowa może być przeprowadzona w różnych firmach. Oczywiście jej przeprowadzenie nie znaczy, iż Urząd Skarbowy ostatecznie nałoży na firmę kary, lecz zawsze jest niewielkie niebezpieczeństwo, że wysunie oskarżenia, które naszym zdaniem okażą się bezpodstawne. Przyczyną przeprowadzenia kontroli podatkowej jest wykazanie, czy przedsiębiorstwo odpowiednio opłaca wszystkie zobowiązania podatkowe. Jeśli jej wynik okaże się negatywny, będzie to oznaczało, iż inspektorzy nie doszukali się najmniejszych nieprawidłowości. Wynik pozytywny natomiast może stać się powodem sporych kłopotów, bo oznacza to, że fiskus dotarł do nieprawidłowości w regulowaniu danin. Jak więc bez strachu przejść przez kontrolę podatkową?

Zasady kontroli podatkowej

Teoretycznie przeprowadzającym podczas kontroli podatkowej będzie wyższy, mający do tego uprawnienia urząd – na przykład wójt lub wójt albo naczelnik lokalnego urzędu skarbowego. W rzeczywistości kontrola podatkowa przeprowadzana jest przez oddelegowanych w tym celu urzędników, którzy powinni działać przynajmniej w dwójkę. Jak już wspomnieliśmy, jeżeli trafią na jakiekolwiek błędy podatkowe, jej efekt będzie pozytywny, co dla firmy będzie wiązało się z poważnymi nieraz karami pieniężnymi. Dobrze zatem wiedzieć, jak się ich ustrzec.

Kontrola podatkowa – do kogo się udać?

Wymagane będą do tego fachowe umiejętności oraz szeroka wiedza z dziedziny przepisów podatkowych. Z tego powodu kiedy w danej firmie zorganizowana zostanie kontrola podatkowa, a nam zależy na tym, by uniknąć ewentualnych kar, dobrze uda się do doświadczonego doradcy podatkowego. Dlaczego? Jego doświadczenie będzie niezbędne, by opracować efektywne dokumenty odwoławcze do urzędu i wskazać argumenty, które prawdopodobnie umożliwią uniknięcie dużych sankcji, natomiast on sam zagwarantuje przedsiębiorstwu pełne reprezentowanie w korespondencja z US.