Deportacja

Do odwiedzenia witryny www.ekstradycja.eu zapraszamy wszystkich tych, którzy wyszukują najważniejszych wiadomości na tematy takie jak: ekstradycja, Europejski Nakaz Aresztowania, czy deportacja. Nowe przepisy dotyczące procesu ekstradycyjnego między krajami należącymi do Unii Europejskiej zostały znowelizowane i weszły w życie 1.01.2004r. Ważną przesłankę stanowi fakt, że aktualnie nie obowiązuje już zasada tzw. podwójnej odpowiedzialności. Ma to taki skutek, iż wniosek o wydanie i przekazanie osoby, która dopuściła się jednej z 32 kategorii ciężkich przestępstw, jest skuteczny bez względu na to, czy dany czyn jest uznawany za karalny w obu państwach. Europejski Nakaz Aresztowania jest to z kolei decyzja sądowa, którą wydaje kraj wspólnotowy UE. Głównym celem ENA jest aresztowanie osoby poszukiwanej i przekazanie jej do państwa pochodzenia.
Informacją godną uwagi jest fakt, że kraj członkowski UE może również nie zastosować się do przepisów związanych z ENA. Jedną z przesłanek stanowi niski wiek osoby, która została objęta wspomnianym nakazem.