Scenariusz szkolenia – w jaki sposób go przygotować?

Popyt na tzw. miękkie oraz twarde szkolenia jest obecnie ogromne, co powoduje, iż wiele osób podejmuje decyzję, by wybrać się na kurs trenerski. Jego zadaniem jest przygotowanie do pełnienia zawodu trenera, a jednym z jego najistotniejszych elementów jest nauka dobrego planowania scenariusza szkolenia.

Jak ułożyć ciekawy scenariusz szkolenia?

Budując scenariusz szkolenia, należy pamiętać, iż musi on być elastyczny. Każda grupa jest inna, rozmaite bywają również okoliczności, dlatego konieczne jest co prawda nakreślenie scenariusza, lecz również pamiętanie, że nie zawsze będzie się rygorystycznie go trzymać. Trzeba więc wziąć pod uwagę rozmaite opcje oraz wyjścia. Jedną z najistotniejszych spraw stanowi dostosowanie obszaru zagadnienia omawianego na szkoleniu do jego czasu. Przedmiot szkolenia nie może być ani zbyt obszerny, ani też zbyt wąski. Nawet szkoleniowcy mający certyfikat trenerski wtedy, gdy planują scenariusz szkolenia, są zmuszeni czasem doprecyzowywać tematy. Nie mniej ważną kwestię stanowią cele kursu. Są one oczywiście rozmaite, ale w przypadku absolutnie każdego szkolenia celem musi być zmiana obecnej sytuacji, a więc poprawienie określonych zdolności czy poprawa postawy w określonych okolicznościach. Kiedy w trakcie podsumowania widoczne staje się, że cele te zostały osiągnięte, jest to sukces, gdyż rezultaty te będą długotrwałe. Cel jest oczywiście mocno powiązany z tematem danego szkolenia.

Ćwiczenie główne – kluczowy etap efektywnego scenariusza szkolenia

Po określeniu celów nadchodzi czas na opracowanie głównego ćwiczenia, które jest najważniejsze, mimo iż wykonuje się je praktycznie na końcu. Służy ono osiągnięciu głównego celu szkolenia, dlatego jego znaczenie jest niebagatelne. Na etapie tym wykorzystuje się typowe narzędzia stosowane na szkoleniach, czyli tak zwane dramy – symulacje, odgrywanie scenek, narracje, a także zazwyczaj dzieli się uczestników na grupy, co zapewnia efektywniejszą pracę i skraca dystans między uczestnikami. Aby można jednak było takie ćwiczenie wykonać, trzeba także sprecyzować cele operacyjne, co jest następnym elementem scenariusza szkolenia. Celami operacyjnymi określamy umiejętności bądź zdolności, które grupa musi posiadać, aby była w stanie przeprowadzić ćwiczenie. Zależą one od jego charakteru oraz tematyki szkolenia. Zazwyczaj osiągnięcie tych parametrów obliguje do wykonania dodatkowych ćwiczeń. Po każdym z nich niezbędne jest podsumowanie, podczas którego uczestnicy opowiadają, czego się dowiedzieli. Podsumowania należy dokonać także na zakończenie spotkania.