Przepisy o danych osobowych – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony w 1997 roku na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę trzeba posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – kto może pełnić funkcję administratora?

Dane osobowe to elementy wyjątkowo chronione, szczególnie współcześnie, kiedy dostęp do internetu jest powszechny. To zadecydowało, że powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące kryteria: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Ponadto kandydat musi udokumentować, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według przepisów wyznaczenie ABI jest dobrowolne.

Szkolenia ABI – dla przyszłych administratorów

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi również specjalny rejestr danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne kursy przygotowujące kandydatów na ABI. W czasie szkolenia słuchacze poznają podstawowe terminy, takie jak GIODO, usuwanie danych osobowych, procesor danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o regulacjach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się rozwiązywania problemów, a także dowiadują się jak rejestrować dane. Każdy uczestnik kursu dostaje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte uprawnienia, a także dostęp do skryptów szkoleniowych i szablonów dokumentów.