Kurs w szkole dla trenerów – na co się przygotować?

Mało zawodów ma bardziej optymistyczne widoki na przyszłość niż trener. Analitycy prognozują, że w przyszłości z jego porad będą korzystali reprezentanci niemal wszystkich branż. Nie powinno zatem dziwić, że wielu ludzi decyduje się na to, by spróbować swoich sił w tej profesji. Nawet teraz bowiem trenerzy mogą poszczyć się dużymi zarobkami i różnymi innymi korzyściami. Pamiętajmy jednak, iż do działania w tej profesji potrzebne są pewne predyspozycje i, co najistotniejsze, odpowiednie kwalifikacje. Te ostatnie możemy zdobyć uczestnicząc w szkoleniach, które organizuje szkoła trenerów. Jakich rzeczy jednak nauczymy się podczas tego typu szkoleń? Czemu warto w nich uczestniczyć?

Czego uczy szkoła trenerów?

Na kurs prowadzony przez szkołę trenerów warto postawić zwłaszcza dlatego, iż kompleksowo przysposabia on do organizacji własnych kursów. Podczas podobnych szkoleń wykładane są przeróżne zagadnienia – między innymi trening interpersonalny, współpraca w drużynie, zjednywanie zespołu, zażegnywanie sporów w zespołach oraz pomoc w wypracowaniu własnego sposobu działania. Poszczególne zagadnienia kursów są dobrane w ten sposób, żeby uczestnik był w stanie w swojej pracy zrozumieć czynniki wpływające na działanie grupy i w ten sposób opracować skuteczne w różnych sytuacjach konspekty kursów. Nie zapominajmy również, że warto stawiać na kursy, których specyfika pozwala na ewentualne zdobycie rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Techniki typowe dla szkoły trenerów

Aby uczestnicy kursów uzyskali opisane przed chwilą umiejętności, prowadzący powinni stosować odpowiednie metody. Najlepsze efekty przynosi wykorzystywanie takich metod jak burze mózgów, zadania grupowe oraz miniwykłady. Bardzo skutecznymi metodami są również symulacje i dramy. Wszystkie z tych metod słuchacze szkoleń będą mogli zastosować następnie w czasie własnych treningów.