Dlaczego warto zapisać się na kurs trenerski

Scenariusz dobrego szkolenia znacznie odbiega od pozostałych dokumentów. Żeby kurs był efektywny, skrypt musi być elastyczny i umożliwić dostosowanie szkolenia do uczestników. Aby to było możliwe, należy wziąć pod uwagę doświadczenie kursantów oraz ich potrzeby. Jest to nad wyraz istotne, gdyż odpowiednio przygotowany scenariusz szkolenia jest kluczową częścią pracy każdego trenera. Warto więc napisać parę znań o tym, jak musi on się prezentować i o czym nie zapominać przy jego opracowaniu. Przydatnych będzie z pewnością kilka najważniejszych porad, które powinien poznać każdy, kto ma zamiar zorganizować kurs.

Jak opracować scenariusz szkolenia?

Kluczowym elementem scenariusza szkolenia będzie oczywiście ustalenie jego czasu trwania – pamiętajmy jednak, że szkolenie powinno być jak najdłuższe, bo krótsze kursy są często dla trenerów przyczyną sporych trudności. Następnym działaniem powinno być określenie obszaru szkolenia – ten zaś musi być dostosowany do jego długości. Dopiero wówczas możemy przygotować główne ćwiczenie szkolenia. W toku profesjonalnych szkoleń ćwiczenia przeprowadzane są tylko wtedy, gdy uczestnicy usłyszeli już wszystkie potrzebne informacje – poprzedzają one wszak końcowe podsumowanie.

Scenariusz szkolenia a najważniejsze cele

Scenariusz szkolenia powinien też dostarczyć wiadomości dotyczących tego, co trzeba przedstawić ludziom biorącym w nim udział zanim rozpocznie się ćwiczenie główne. Tak zwane cele operacyjne to grupa cech oczekiwanych od uczestników. Są one różnorodne zależnie od rodzaju kursu. Zazwyczaj jest to odpowiednia atmosfera w gronie kursantów oraz przyswojenie przez nich kluczowych wiadomości. Cele operacyjne podczas szkolenia powinny zostać osiągnięte w najmniejszym dopuszczalnym stopniu, zaś w przypadku dobrej współpracy – w optymalnym.