Archer kurs języka włoskiego

Dlaczego warto się uczyć języka włoskiego?

Znajmość języków obcych

Biegłość języka angielskiego jest w obecnym czasie umiejętnością podstawową, dlatego też, żeby podnieść swoje umiejętności i wartość na rynku pracy warto znać drugi bądź nawet trzeci język obcy w stopniu minimum średnio zaawansowanym. Co wybrać? Do popularnych języków należą: hiszpański, rosyjski, niemiecki, francuski i włoski. Pracownik ze znajomością dwóch języków jest bardziej wydajny we współpracy z zagranicą, staje się kanałem komunikacyjnym pomiędzy Polską a jednostką zagraniczną, dzięki czemu staje się bardziej wartościowy dla pracodawcy.

Dlaczego opłaca się zdecydować się na język włoski?

Handel zagraniczny Polski z krajami południowej Europy – gdzie powszechne są języki: francuski, portugalski i włoski, jest coraz bardziej natężony, wiele francuskich i włoskich przedsiębiorstw otwiera w Polsce swoje przedstawicielstwa i fabryki. Pomimo zastoju ekonomicznego gospodarka Włoch jest jedną z ważniejszych w Unii, a sami Włosi bardzo kiepsko znają języki obce. Język włoski zajmuje istotną pozycję, jako język fachowy w biznesie i międzynarodowej ekonomii. Co więcej język włoski jest językiem ”formalnym” w dziedzinach związanych ze sztuką artystyczną i użytkową, projektowaniem wnętrz, modą.

Czy nauka języka włoskiego jest trudna?

Język włoski jest wyjątkowo prosty do nauczenia się, nawet dla kogoś nie posiadającego szczególnych predyspozycji lingwistycznych. Zarówno gramatyka: nie ma w języku włoskim odmiany deklinacji rzeczownika, są tylko dwa rodzaje gramatyczne, konstrukcje czasów są przejrzyste. Jak również, wymowa jest prosta – wystarczające jest opanowanie podstawowych zasad i początkujący uczeń będzie w stanie przeczytać i wymówić wszystkie słowa. Prostota języka włoskiego wynika również z faktu iż jako język z grupy języków romańskich opiera się na łacinie, a ogromna ilość łacińskich wyrazów i zasad gramatycznych funkcjonuje wciąż w języku polskim.

Poza wszelkimi pragmatycznymi aspektami język włoski to język Amora i pasji, a Włochy są pięknym krajem, a zatem uczmy się włoskiego!