Jak Kronospan dba o środowisko?

Dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców Szczecinka i okolic. Już niedługo nowoczesna fabryka Kronospanu w Szczecinku wybuduje niezwykle skuteczny i innowacyjny system ochrony powietrza. Dzięki użytym technikom, zanieczyszczenia, pył oraz lotne związki organiczne, mogą zostać zredukowane nawet o 90-98 %.

System ochrony powietrza

Fabryka Kronospanu w Szczecinku

Aby dostosować swoje zakłady do unijnych wymogów, Kronospan dopasuje własne instalacje przetwórcze pod kątem emisji przemysłowych oraz BAT, będącą obecnie wiodącą stosowaną technologią wywarzania płyt wiórowych. Oprócz tych działań, Kronospan zainwestuje w UTWS – wyjątkowo innowacyjną aparaturę, która służy do oczyszczania gazów odlotowych. UTWS jest systemem urządzeń, mających na celu ochronę powietrza. Jego intencją jest nie tylko osuszenie zrębek, stanowiących surowiec do produkcji płyt drewnopochodnych, ale także zapewnienie oczyszczania gazów odlotowych z kurzu. Dzięki UTWS gorące opary nie mają kontaktu z osuszonym drewnem, co pozwala ograniczać problem związków wydzielanych do atmosfery.

Zabezpieczenie składowania trocin

Kronospan Mielec

Czynności Kronospanu służą również zrealizowaniu propozycji, wnoszonych przez osoby zamieszkałe w Mielcu. Podjęte działania mają na celu zabezpieczenie przechowywania trocin, budowę ekranu dźwiękochłonnego oraz montaż tłumików hałasu.

Kronospan uchroni przed hałasem i pyłem

Kronospan Szczecinek

W zakładzie w Mielcu zostały wykonane badania akustyczne, które pozwoliły na określenie źródła hałasu na terenie spółki. Ponadto firma zewnętrzna wykona analizę emisji pyłu, związanej między innymi z przewozem, przeładunkiem i magazynowaniem trocin, a także przygotuje strategię zmniejszenia ich ilości.