Wentylatory sufitowe

Zamiana zużytego powietrza na świeże jest podstawowym założeniem wentylacji. Wszędzie tam gdzie wentylacja grawitacyjna nie dostarcza wystarczającego komfortu wypoczynku pomocne są wentylatory sufitowe. Wentylator sufitowy wymusza ruch powietrza w danym kierunku przy pomocy śrub, napędzanych silnikami elektrycznymi. Porcja powietrza, która ulega wymianie w jednostce czasu jest nazywana wydajnością. Najbardziej komfortowo jest, gdy temperatura na wysokości głowy jest niższa niż tuż nad podłogą.

Jakie są własności wentylatora sufitowego?

Wiele jest cech, przy użyciu których można opisać wentylatory sufitowe. Do najważniejszych czynników, odgrywających znaczącą rolę podczas wyboru wentylatora sufitowego zaliczamy:

  • wydajność – rozumiana jako objętościowy współczynnik przepływu medium przez urządzenie
  • ciśnienie wentylatora sufitowego- każdy z nich ma określone ciśnienie jakie może wytworzyć, ale zależy ono od średnicy kanału do jakiego podłączony jest wentylator
  • moc wentylatora sufitowego – ma bardzo ważne znaczenie przy doborze urządzeń przemysłowych, z uwagi na przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego odnośnie charakterystyki energetycznej budynków
  • wymiary wentylatora – zanim dokonamy zakupu przygotujmy miejsce, w którym będzie instalowany.