Wentylacja – CentroClima

Podstawą każdego budynku jest sprawna wentylacja. Dopiero po latach zaniedbań jasny staje się związek między nieodpowiednią wentylacją a wieloma negatywnymi zjawiskami w naszych domach czy biurach. Podstawą wentylacji jest nawiew powietrzny, który musi równoważyć jego wywiew.

Jakie są rodzaje wentylacji?

Wyróżnione są 2 fundamentalne systemy wentylacji a także tzw. system „kombinowany”. Najpopularniejsza wciąż pozostaje wentylacja naturalna, w której powietrze przenosi się w naturalny sposób. Inną metodą jest wentylacja mechaniczna, w której cyrkulacja powietrza wymuszony jest przez specjalny sprzęt. W sprzyjających warunkach działać może również wentylacja grawitacyjna.

Skutki niewłaściwej wentylacji

Niewłaściwa wentylacja wiąże się ze zbyt małą lub zbyt dużą zawartością tlenu w powietrzu. W pierwszym przypadku, osoby znajdujące się wewnątrz pomieszczenia mogą mieć bóle głowy – u części z nich mogą wystąpić nawet zaburzenia widzenia. Tego typu sytuacja może również negatywnie wpływać na proces spalania w urządzeniach gazowych. Z kolei zbyt duża ilość tlenu w powietrzu powoduje ożywienie i prowadzi do skokowego podwyższenia ciśnienia. To również idealne warunki do powstawania grzybów i pleśni.