Zawory termostatyczne Desto

Zawory termostatyczne pod wieloma względami wypadają dużo lepiej, niż tradycyjne zawory do instalacji grzewczych. Są nie tylko od nich wygodniejsze, ale też dużo tańsze w eksploatacji – dzięki nim kaloryfery same dostosowują ciepłotę do potrzeb lokatorów lokalu. Jak jest zbudowany zawór termostatyczny?

W jaki sposób zbudowane są zawory termostatyczne?

Opisywane zawory posiadają nieskomplikowaną budowę – składają się tylko z głowicy z termostatem i łebka. Czujnik temperatury zawiera reagujący na temperaturę gaz, który rozszerza się pod wpływem gorąca, zamykając tym samym ruch substancji grzewczej. Zakres ruchów grzybka w zaworze termostatycznym zazwyczaj nie przekracza 0,1 centymetra.

Jak wybierać zawory termostatyczne?

Wybierając zawory termostatyczne, warto skoncentrować się na dwóch parametrach – histerezie i stałej czasowej. Pierwsza właściwość oznacza wahania wartości temperatur, dla których zawór otwiera się i zablokowuje – zgodnie z europejskimi normami, nie powinna być większa od jednego Kelwina. Stała czasowa określa natomiast, ile musi minąć, by zawór zareagował na zmianę ciepłoty w pomieszczeniu. Wspólnotowe przepisy mówią, że dobre zawory termostatyczne muszą wykazać się stałą wynoszącą około trzy kwadranse. Powinniśmy również sprawdzić autorytet zewnętrzny zaworu – ta wartość powie nam, ile ciepła uda nam się odzyskać.

Jak montować zawory termostatyczne?

Jeśli zależy nam na ich wydajnym działaniu, zawory termostatyczne należy zakładać w pozycji poziomej. Gdy założenie zaworu bezpośrednio na grzejniku nie jest możliwe, warto do tego wykorzystać rurkę kapilarną – maksymalnie ograniczymy dzięki temu straty ciepła.