Wymienniki ciepła

Wymienniki ciepła to urządzenia, umożliwiające przepływ energii cieplnej pomiędzy minimum czynnikami o różnych temperaturach. Najczęściej występują dwa media, z czego jedno oddaje, a drugie przyjmuje ciepło. Chociaż termin ten kojarzony jest przede wszystkim z przemysłem, wymienniki ciepła są układami wszechobecnymi w życiu codziennym. Dla przykładu można wymienić podgrzewacz wody. Wymienniki ciepła mają różną budowę. Pod względem działania można wyróżnić dwie grupy. Istnieją wymienniki ciepła charakteryzujące się działaniem nieciągłym i ciągłym. W wymiennikach o działaniu ciągłym zachodzi wyłącznie określona wymiana ciepła, natomiast w wymiennikach o działaniu nieciągłym, w których są nieustalone pola temperatury zachodzą procesy nieregularne.

Na czym polega funkcjonowanie poszczególnych rodzajów wymienników ciepła?

Istnieje wiele rodzajów wymienników ciepła m.in

  • rekuperatory – to wymienniki ciepła, stosowane w systemach wentylacyjnych. Są w nim montowane także filtry zatrzymujące zanieczyszczenia. A czystsze powietrze w domu to dodatkowa korzyść z jego zastosowania
  • regeneratory – to bezprzeponowe wymienniki ciepła do ogrzewania gazów. Regeneratory obrotowe posiadają obrotowy element, zlokalizowany między przewodami gazów. Gaz gorący nagrzewa element, który podczas obrotu oddaje ciepło zimnemu strumieniowi
  • mieszalniki – w tych wymiennikach ciepła, ciepło przechodzi przez powierzchnię rozdziału między czynnikami, którymi mogą być dwie nie mieszające się ciecze. Nie posiadają ściany pomiędzy strumieniami ciepła