Gdzie korzysta się z analizy wartości opałowej biogazu?

Wartość opałowa biogazu w znacznej mierze przesądza o jakości paliwa i jego kaloryczności. Z jakiego powodu powinno się ją sprawdzać? W których dziedzinach przemysłu wykorzystywane są aparaty do analizy wartości opałowej?

Wartość opałowa gazu płynnego, biogazu i odpadów komunalnych

Wartość opałowa to ilość energii wydzielanej przy spalaniu określonej ilości paliwa. Parametr ten oblicza się zarówno w przypadku paliw gazowych, ciekłych, jak i stałych – drewna opałowego, gazu płynnego i ziemnego czy węgla kamiennego i brunatnego. Kontroli może podlegać również wartość opałowa odpadów komunalnych. Aparatem służącym do wyliczania wartości opałowej biogazu jest analizator wyposażony w sensory gazowe, który dokładnie bada m.in. poziom metanu (CH4), wodoru (H2), tlenu (O2) i siarkowodoru (H2S). Komponenty te przesądzają o kaloryczności paliwa, mają wpływ na jego jakość, a ponadto mogą spowodować zagrożenie wybuchowe, z tej przyczyny systematyczne weryfikowanie ich poziomu jest niezwykle ważne.

W jakich sektorach przemysłu sprawdzana jest wartość opałowa biogazu?

Współczesne analizatory biogazu i gazu wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu – m.in. w na wysypiskach śmieci, instalacjach badawczych, oczyszczalniach ścieków, biogazowniach rolniczych, jak również w innych przedsiębiorstwach i jednostkach używających biogazu. Za sprawą użycia analizatorów możliwe jest natychmiastowe ujawnienie wszelakich anomalii w procesie produkcji metanu, rejestrowanie parametrów gazu oraz zapobieganie stratom. Aparaty do analizy wartości opałowej biogazu dostępne są w 2 wersjach – AwiFLEX i AwiECO.