Gdzie i jak wykorzystuje się lepkościomierze?

Produkcja w zakładach przemysłowych wymaga nadzwyczajnej dokładności i zastosowania nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z instrumentów wykorzystywanych we współczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Do czego służą?

Lepkościomierz – dokładny pomiar w różnych sektorach przemysłu

Wiskozymetr, szerzej znany jako lepkościomierz, to narzędzie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego rodzaju wykorzystywana jest w wielu sektorach przemysłu – m.in. w branży motoryzacyjnej oraz spożywczej, przy produkcji papieru, opakowań, jak również w zakładach chemicznych. Sprawdzeniu poddawana jest ciecz – lakiery, klej, asfalt i żywice. W zakładach chemicznych powszechnie używany jest także lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości kinetycznej, dynamicznej oraz skompensowanej temperaturowo TCV. Dzięki zastosowaniu współczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest gruntowne zbadanie jakości produktu, a także optymalizacja czasu trwania i kosztów produkcji oraz podniesienie bezpieczeństwa pracowników odpowiedzialnych za obsługę procesów.

Lepkościomierz – rodzaje przyrządów

Dostępne w sprzedaży lepkościomierze posiadają sensor, mierzący temperaturę i lepkość oraz przetwornik, do którego wysyłane są pomiary. Informacje są z kolei przesyłane do systemu sterowania. Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje lepkościomierzy przemysłowych – ViscoScope oraz ViscoPro. Aparatura różni się od siebie sposobem działania, przeznaczeniem oraz konstrukcją. Urządzenia ViscoScope wyposażone są w cylinder pomiarowy, który wprowadzany jest w ruch drgający. ViscoScope sprawdza się przy pomiarach cieczy zanieczyszczonych. Z kolei Lepkościomierz ViscoPro posiada tłoczki pomiarowe wykonujące ruch posuwisto-zwrotny i służy do diagnozowania cieczy czystych.