Elektrozawór

Elektrozawór to zawór otwierany, a także zamykany sygnałem elektrycznym. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urządzenia odcinającego, bezpośrednio lub pośrednio, w stanie wzbudzonym cewki. Każdy elektrozawór składa się z następujących funkcjonalnych zespołów:

  • zaworu głównego, w którym poruszane zawieradło zamyka lub otwiera otwór przepływowy elektrozaworu, umożliwiając przez to przepływ medium przez zawór
  • elektromagnesu wraz z ruchomym rdzeniem, który stanowi element napędowy zawieradła elektrozaworu

.

Elektrozawory – dostępne rodzaje

Ze względu na zasadę działania można wyróżnić elektrozawory:

  • bezpośrednio sterowane – wysoka niezawodność ze względu na małą ilość części wewnętrznych
  • elektrozawory z serwosterowaniem – wykorzystują istnienie różnicy ciśnień na zaworze do wygenerowania siły utrzymującej zawór w pozycji otwarcia
  • z serwosterowaniem oraz wspomaganiem podnoszenia zawieradła – budowa takiego zaworu jest zbliżona do zaworu pośredniego działania poza tym, że zawór-pilot umieszczony jest w samym grzybku zaworu
  • elektrozawory do współpracy z detektorami gazu – elektrozawory tego typu można otworzyć tylko ręcznie