Desto zawory bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa są elementem armatury ochronnej dla instalacji, przeciwdziałającym zbytnim skokom ciśnienia. Zbyt wysokie ciśnienie mogłoby przyczynić się do usterek w najsłabszych ogniwach. Zawory bezpieczeństwa pełnią istotną rolę w instalacjach wodnych i centralnym ogrzewaniu.

Budowa i działanie zaworów bezpieczeństwa

Sposobów ochrony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zaworach bezpieczeństwa jest wiele. Najbardziej znaną metodą jest użycie mechanizmu pływakowego, a także sprężyny. To właśnie one przejmują skoki ciśnienia. Gdy nastąpi jego nadmierny wzrost, sprężyna zgina się na tyle, by pozwolić na wypływ wody poprzez zawór i zmniejszenie ciśnienia w instalacji.

Jak dobrać i gdzie najlepiej zainstalować zawory bezpieczeństwa?

Dobór zaworu bezpieczeństwa odbywa się na ogół na podstawie maksymalnego ciśnienia, które może się pojawić w instalacji. 15% zapas ciśnienia jest konieczna by zawór zadziałał wystarczająco wcześnie. Lokalizacja zaworów bezpieczeństwa również ma istotne znaczenie. By zabezpieczyć instalację, najlepiej umieścić je niedaleko źródła, np. przy kotle lub innych generatorach ciepła.