Desto – sklep z czujnikami temperatury

W automatyce, a także technice procesowej kontrola i regulacja temperatury zaliczana jest do jednych z priorytetowych zadań. Dlatego tak często stosowane są czujniki temperatury.

Budowa czujników temperatury

Czujniki temperatury są przyrządami reagującymi na zmianę temperatury, zmianą siły termodynamicznej wbudowanej w nie termopary. Tworzą ją przewody z różnych metali.

Czujniki temperatury – wiadomości dodatkowe

Czujniki temperatury są powszechnie użytkowane. Jedne z nich służą do mierzenia cieczy, inne do żeli. Poszczególne modele czujników temperatury są odmienne jeśli chodzi o budowę i posiadają różne sposoby funkcjonowania, ale wszystkie realizują, na wysokim poziomie bezpieczeństwa i niezawodności procesowego, zadania związane z pomiarem temperatury.

Jakie są dostępne rodzaje czujników temperatury?

Istnieje klasyfikacja czujników temperatury z uwagi na:

  • formę osłony, od którego zależy sposób montażu
  • zasadę działania, która wpływa na dobór sprzętów pomiarowych

Biorąc pod uwagę sposób działania czujników temperatury wydzielamywyróżnić można: czujniki rezystancyjne i czujniki termoelektryczne (zwane popularnie termoparami)