Rozwiązania dla biznesu i środowiska – dekarbonizacja przemysłu

Skieruj się na dalkiapolska.com, aby odnaleźć informacje dotyczące trigeneracji.

W wyniku rozkwitu przemysłu pojawił się szybki wzrost popytu na energię nieodzowną do napędzania procesów produkcyjnych. Duża konsumpcja energii, jak również poczucie jej utraty na wielu etapach produkcyjnych sprawia, że fabryki szukają pionierskich rozwiązań, które nie tylko obniżą koszty działalności, ale także przyczynią się do powstrzymania szkodliwego ich oddziaływania na środowisko.

Dekarbonizacji przemysłu – droga do niezależności energetycznej firm produkcyjnych

Działanie, które dąży do zwiększenia autonomii energetycznej przemysłu przez wdrażanie rozwiązań umożliwiających skuteczniejsze korzystanie ze źródeł energii, w głównej mierze przez zwiększenie elektryfikacji czy minimalizację wykorzystania węgla i gazu, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za pomocą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na uzyskiwaniu w ramach jednego procesu technologicznego ciepła oraz prądu, lub trigeneracja, gdzie prócz energii i ciepła w trakcie pojedynczego procesu technologicznego produkowany jest również chłód.

W licznych obszarach przemysłu realne jest również korzystanie z energii z odzysku, to znaczy “czystej energii”. To energia, która powstaje w trakcie procesów produkcyjnych i która zwykle bywa po prostu uwalniana, i w konsekwencji bezsensownie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii i powtórne jej wykorzystanie daje z biegiem czasu znaczne oszczędności, a zarazem skutkuje zmniejszeniem się śladu węglowego, za który odpowiada zakład przemysłowy.

Dekarbonizacja przemysłu – gwarancja rozkwitu gospodarki w kolejnych dziesięcioleciach

W dobie powszechnego zrozumienia szkodliwego oddziaływania człowieka na środowisko, a także wiedzy, iż gaz i ropa za kilkadziesiąt lat się skończą, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, ponieważ jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w kolejnych dekadach. Nakierowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odzyskanej oraz odnawialnej to najlepsza droga do zapewnienia przemysłowi autonomii energetycznej. Owszem, zastosowanie takich środków generuje spore koszty, jednakże w efekcie zysk jaki one dają, całkiem je kompensują. Oszczędności uzyskane dzięki redukcji kosztów zakupu energii już po kilku latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na taką inwestycję. Natomiast zmniejszenie śladu węglowego przemysłu i jego negatywnego wpływu na środowisko to już wartość bezcenna dla wszystkich.

Nasza siedziba:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10