Leczenie uzależnień

Leczenie osoby uzależnionej to proces długotrwały. Uzależnienie to mocny nabyty przymus by wykonywać określoną czynność. W języku potocznym wyrażenie to jest wykorzystywany do uzależnień często występujących, takich jak narkomania, alkoholizm, palenie papierosów, natomiast warto zauważyć uzależnieniem może być niemal wszystko. Dlatego o uzależnieniu możemy również mówić w przypadku nadmiernego korzystania z komputera, nałogowego grania w gry komputerowe, czy też braku możliwości oparcia się chęci spożywania określonego pokarmu,bądź też jedzenia w ogóle.

Sposoby leczenia z uzależnień

Leczenie osób uzależnionych jest czasami mylone z detoksem, kiedy w przypadku tego drugiego mówimy tylko o sferze fizycznej. W leczeniu uzależnień chodzi natomiast wprowadzenie na nowo jednostki uzależnionej do życia w społeczeństwie. Nie chodzi więc tylko o odrzucenie uzależniającej substancji, ale przede wszystkim o odbudowanie osobowości, życia w rodzinie i miejsca w społeczeństwie. Istnieje wiele sposobów leczenia uzależnień, w naszym kraju natomiast najczęściej stosuje się reprograming. W tej metodzie terapeutycznej największynacisk kładziony jest na wprowadzanie w umysł pacjenta pozytywnych modeli zachowań, by mógł z nich skorzystać w momentach regresu leczenia.