Leczenie schizofrenii

Schizofrenia to inaczej „psychoza schizofreniczna”. Pojęcie „schizofrenia” pochodzi od słów schizis i phren, które tłumaczy się jako: „rozszczepić” i „umysł”. To przewlekła choroba, którą można i trzeba leczyć. Można ją zakwalifikować do tzw. psychoz, czyli stanów charakteryzujących się zmienionym chorobowo, postrzeganiem świata realistycznego. Chory cierpiący na schiozofrenię ma głębokie zaburzenie poczucia granic między swoją osobą a otoczeniem. Cechuje go utrata poczucia autorstwa własnych zachowań

Schizofrenia – klasyfikacja

Wydziela się kilka rodzajów schizofrenii, które mają inne objawy:

  • schizofrenia paranoidalna występuje najpóźniej. Do objawów zalicza się urojenia, zwykle nieusystematyzowane
  • schizofrenia hebefreniczna występuje najwcześniej ze wszystkich postaci schizofrenii. Chory jest w podwyższonym nastroju. Jest to forma bardzo rzadka
  • schizofrenia katatoniczna zwykle rozpoczyna się zaburzeniami ruchowymi
  • schizofrenia prosta charakteryzuje się wolnym przebiegiem. Chory stopniowo traci zainteresowania

Metody leczenia schizofrenii

W leczeniu schizofrenii zwykle stosuje się leki przeciwpsychotyczne. Istotna jest również psychoterapia.. Prawidłowe leczenie znacząco poprawia jakość życia chorego, pozwala mu z powodzeniem funkcjonować w społeczeństwie.