Leczenie guza piersi – Szpital Skawina

Obciążenie genetyczne guzem piersi stanowi około 10% wszystkich zachorowań na raka tego typu. Przy rocznej zachorowalności w Polsce szacowanej na około 15 tys. nowych zachorowań, najlepsze rezultaty może przynieść leczenie raka piersi na początkowych etapach rozwoju. Objawami tego nowotworu jest m.in. zgrubienie w obrębie gruczołu piersiowego, wyciek z brodawki, poszerzenie żył skóry piersi. U około 15% – 25% chorych guz może nie być wyczuwalny, przede wszystkim w przypadku kobiet, u których niepokojące zmiany radiologiczne dostrzeżono podczas cyklicznych badań mammograficznych. Wczesne leczenie guza piersi daje duże szanse na całkowite wyleczenie.

Im wcześniejsze rozpoczęcie leczenia raka piersi, tym większe prawdopodobieństwo wyleczenia

Wcześnie zdiagnozowany rak piersi jest chorobą, którą medycyna jest w stanie wyleczyć. Także nowotwór inwazyjny jest chorobą, w której rokowanie może być dobre. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji wczesnego leczenia raka piersi, gdy nie dostrzeżono jeszcze przerzutów do węzłów chłonnych. W sytuacji tego rodzaju, pełne wyleczenie, wynosi aż 90%. Istnieją dwa główne cele leczenia raka piersi: usunięcie nowotworu z organizmu, a także zapobieganie nawrotowi raka. W leczeniu raka piersi stosuje się metody takie jak: zabieg chirurgiczny, chemioterapia, radioterapia oraz hormonoterapia raka piersi. Wybór postępowania uzależniony jest indywidualnie od umiejscowienia guza, tzn. czy rak ograniczony jest tylko do piersi, czy doszło do przerzutów.