Jak defibrylatory AED oddziałują na serce?

Defibrylatory to sprzęt używany w przypadku śmiertelnych zagrożeń. Codziennie ratują życie milionom pacjentów z migotaniem komór. Czym wyróżniają się defibrylatory AED i w jaki sposób mogą przywrócić funkcje życiowe?

Defibrylatory AED – wysyłają impuls elektryczny

Defibrylator to urządzenie, które pomaga ustabilizować pracę serca, np. w momencie pojawienia się migotania komór. Działa na serce wysyłając prąd elektryczny odpowiedniej mocy, dzięki czemu możliwe jest przywrócenie akcji serca. Standardowy defibrylator to urządzenie złożone z tzw. łyżek oraz ekranu pokazującego rytm serca. Obsługą urządzenia i prowadzeniem dalszych czynności zajmuje się lekarz. Szczególnym rodzajem urządzenia jest defibrylator AED, który może być wykorzystywany zarówno przez osoby z wykształceniem medycznym, jak i osoby bez profesjonalnego przeszkolenia. Defibrylator AED samodzielnie monitoruje rytm serca i określa czy osoba poszkodowana wymaga defibrylacji. Potem przy pomocy komend głosowych oraz ilustracji osoba prowadząca defibrylację jest informowana jak wykonywać dalsze czynności. Defibrylatory emitują także sygnały dźwiękowe, dzięki którym można utrzymać właściwe tempo RKO.

Defibrylatory AED – moduł samoczynnej analizy pracy serca

Statystyki dowodzą, że szybkie rozpoczęcie defibrylacji zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia aż o 70%. To właśnie z tego powodu w internecie, prasie i telewizji prowadzone są kampanie społeczne zwiększające świadomość Polaków, a w przestrzeni publicznej instaluje się defibrylatory AED. Zewnętrzne defibrylatory charakteryzują się inną budową niż urządzenia klasyczne. Posiadają elektrody jednokrotnego użytku, które umieszcza się na ciele pacjenta. Dodatkowe aparatura automatycznego defibrylatora obejmuje również ręcznik i maseczkę ochronną. Sprzęt ten posiada moduł samoczynnej analizy EKG.