Centrum Dobrej Terapii – leczenie nerwicy

Medycyna określa nerwicę jako zespoły psychogennych nieprawidłowości emocjonalnych, zakłóceń procesów psychicznych i nieprawidłowych postaci zachowania uzewnętrzniających się jednocześnie i powiązanych ze sobą wzajemnie u których przyczyny leży napięcie i strach.

Leczenie farmakologiczne nerwicy

Najefektywniejszą metodą leczenia neurozy jest połączenie terapii farmakologicznej z psychoterapią. W leczeniu nerwicy wykorzystuje się na ogół leki o działaniu przeciwlękowym oraz przeciwdepresyjnym skierowane na różne jej symptomy. Leczenie nerwicy ma charakter ciągły, a środki przeciw depresyjne mogą trwale uzależniać i oddziaływać na ogólny stan zdrowia fizycznego chorego.

Psychoterapia przy leczeniu nerwicy

Techniki psychoterapeutyczne są tak samo ważne, a, w wielu zaburzeniach nawet bardziej istotne niż leczenie farmakologiczne. Psychoterapia w leczeniu nerwicy pozwala na uzyskanie wiedzy o przyczynach wielu symptomów. Do najczęściej rekomendowanych metod psychoterapeutycznych zalicza się terapię poznawczą, terapię poznawczo-behawioralną i interpersonalną jak również psychoanalizę.

Dodatkowe metody wspomagające w leczeniu nerwicy

Metod wspomagających leczenie nerwicy jest wiele – należą do nich: medytacje, ćwiczenia fizyczne, grupy wsparcia, konsultacje z telefonem zaufania, ale przede wszystkim indywidualna mobilizacja chorego ma kluczowe znaczenie dla toku terapii.

Równie ważną rolę w patogenezie neurozy może odgrywać brak wysiłku fizycznego. Zwraca się uwagę na pozytywną rolę ćwiczeń relaksujących i regularnych ćwiczeń fizycznych, co sprzyja rozładowywaniu napięcia i odreagowywaniu stresu. Urozmaicenie diety także podnosi efektywność procesu leczenia nerwicy. Korzystne jest również stosowanie ziół, łagodzących objawy nerwicowe.

Do innych sposobów leczenia głównie bardzo trudnych, powikłanych nerwic należą elektrowstrząsy. Ta budząca wątpliwości metoda stosowana w poprzednim stuleciu głównie w zamkniętych ośrodkach psychiatrycznych obecnie jest uznana za bezpieczną.