Usługi geodety – Stingeo

Geodezja zajmuje się określaniem wielkości oraz kształtu kuli ziemskiej, a również wyznaczaniem wysokości i lokalizacji punktów na powierzchni ziemi. Wyniki pomiarów geodezyjnych przedstawia się zazwyczaj w postaci map. Zależnie od zastosowanej skali, różny jest poziom ich szczegółowości. Odpowiednio opracowane stanowią materiał wysokościowy do wszelkiego rodzaju prac inwestycyjnych w komunikacji, budownictwa przemysłowego, górnictwa, jak też w zakresie melioracji oraz racjonalnej uprawy.

Obowiązki geodety

W swojej pracy, geodeta zajmuje się m.in.: kompleksową geodezyjną obsługą inwestycji, tworzeniem map numerycznych, wytyczeniem budynku w terenie, czy pomiarami powykonawcze przyłączy i budynków. Poza tym trudni się także przeprowadzaniem podstawowych pomiarów, sporządzaniem analiz fotogrametrycznych, jak również przenoszeniem na mapę bieżących informacji o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów.