Ściana fundamentowa – nie zapominajmy o hydroizolacji

Każdy budynek składa się z kilku typów ścian. Do tych o wielkim znaczeniu z całą pewnością wlicza się ściana fundamentowa, która zazwyczaj nazywana jest zwyczajowo fundamentem. Fundament stanowi podwalinę budynku. To on przejmuje wszystkie obciążenia, a następnie przenosi je na warstwę gruntu. W efekcie cała konstrukcja budynku cechuje się stabilnością. Rolą ściany fundamentowej jest w związku z tym powiązanie w sposób naprawdę stabilny struktury budynku z gruntem. Łatwo więc domyśleć się, że ściana fundamentowa musi zostać prawidłowo postawiona.

Ściana fundamentowa – właściwe metody hydroizolacji

By ściana fundamentowa była trwała i właściwie spełniała swoją rolę, powinna być właściwie chroniona przed działaniem wody. Należy wiedzieć, że wielu inwestorów, architektów, a nawet ekip budowlanych nie dysponuje dostateczną wiedzą, która pozwala na dopasowanie najlepszej metody hydroizolacji. Wykorzystywanie źle dopasowanych substancji hydroizolacyjnych bądź nieprawidłowo dopasowany budulec sprawiają, że ściana fundamentowa może nie być odporna na wpływ wody. A wtedy pojawić mogą się wielkie problemy.

Ściana fundamentowa – doskonały materiał oraz zasady wykonania

Świetnym materiałem do postawienia ściany fundamentowej okazuje się być beton. Sprawdzi się on zwłaszcza tam, gdzie poziom wód w gruncie jest bardzo wysoki. Na materiale tego rodzaju bez żadnych kłopotów nakłada się naprawdę dobrze działającą hydroizolację. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli w ścianie znajduje się łączenie fug, to miejsca te powinny zostać zabezpieczone w wyjątkowy sposób. Wynika to z tego, że miejsca te są słabe i to na ogół właśnie przez nie przesiąka woda gruntowa, powodując uszkodzenie ściany. Dość słabym materiałem, z którego wykonać można ściany fundamentowe jest natomiast czerwona cegła. Ten rodzaj materiału woda penetruje bardzo łatwo. Co więcej, woda pnie się po ścianie, wywołując takie defekty, jak puchnięcie, a następnie odpadanie tynku. Do tego pojawić się mogą szpecące zacieki. Dlatego realizację hydroizolacji ściany fundamentowej najlepiej jest powierzyć mającej duże doświadczenie firmie.