Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Zajrzyj tu jeśli interesuje Cię kontenery producent

Nie wszystkie odpady mogą być wyrzucane do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to głównie tych, które powstają w trakcie wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednakże wyniknąć trudności powiązane z składowaniem i transportem śmieci. Żeby ich uniknąć, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do gromadzenia i przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są też kontenery uszczelniane, które świetnie sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak trociny, granulaty bądź wióry metalowe. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla których przedsiębiorstw?

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze firmy. Wśród nich można znaleźć między innymi przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem piwnic i strychów, jak również różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywozu gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one swoim klientom, a po napełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich magazynowania lub recyklingu.

Nasza siedziba:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]